Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

kawalek-kosmosu
6379 2a86 500
Tu
Reposted fromEmisja Emisja viacytatyzksiazek cytatyzksiazek

November 03 2017

kawalek-kosmosu
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
kawalek-kosmosu
4451 06ed 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
kawalek-kosmosu
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
kawalek-kosmosu
3264 82fa 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viawszystkodupa wszystkodupa
kawalek-kosmosu
Wiem, jak to jest, kiedy ktoś odjeżdża. Tydzień piekła, potem przez tydzień przykro, potem zaczyna się zapominać, potem wydaje się, że to się nigdy nie zdarzyło, że zdarzyło się komuś innemu i człowiek wzrusza ramionami. I mówi sobie, takie jest życie, tak już musi być. Mówi same głupie rzeczy. Jakby czegoś na zawsze nie utracił.
— John Fowles - "Mag"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
kawalek-kosmosu
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viapsychora psychora
kawalek-kosmosu
Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.
— Brandon Sanderson - "Droga królów"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsychora psychora
kawalek-kosmosu
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapsychora psychora
kawalek-kosmosu
9950 e162
Reposted fromskrzacik skrzacik viapsychora psychora

October 11 2017

kawalek-kosmosu
Chciałem ją pocieszyć, ale nikt nie jest w stanie pocieszyć kobiety, która nie była nigdy kochana.
— Andreas Altmann - "Zasrane życie mojego ojca, zasrane życie mojej matki i moja zasrana młodość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiecznosci wiecznosci
kawalek-kosmosu
4540 813d 500
Świrszczyńska
kawalek-kosmosu

October 09 2017

kawalek-kosmosu
kawalek-kosmosu
1788 b2ac
Dostojewski "Sen śmiesznego Człowieka"
Reposted fromBeetlebum Beetlebum vianazwabyla nazwabyla
kawalek-kosmosu
Marilyn Monroe & James Dean
Reposted fromnazwabyla nazwabyla
kawalek-kosmosu
Kochać, znaczy zaopiekować się czyjąś samotnością i nie starać się ani jej zburzyć,
ani nawet poznać.
— Christian Bobin
kawalek-kosmosu
Dzisiaj myśląc o niej, odnoszę wrażenie, jakby narastał w niej jakiś ledwo wyczuwalny lęk, że nieuchronnie zbliża się koniec. Nigdy mnie jednak nie spytała, co z nami będzie, jakby wiedziała, że nie ma na takie pytanie odpowiedzi, że przyszłości nikt nikomu nie może obiecać.
— Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie
Reposted fromgatheringstorm gatheringstorm vianazwabyla nazwabyla
Było mi obojętnie i bardzo pusto - tak musi być w oku cyklonu. Absolutna cisza w samym środku szalejącego żywiołu.
— Sylvia Plath “Szklany klosz” (via polskie-zdania)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianazwabyla nazwabyla
kawalek-kosmosu
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl