Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

3567 6e9a 500

sketchyfletch:

Well this is amazing.

Reposted fromterresdebrume terresdebrume viakalbien kalbien
kawalek-kosmosu
rysunki.bardzofajny.net
Reposted fromfarall farall
kawalek-kosmosu
1292 3b36 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaesperer esperer
kawalek-kosmosu
6493 5498
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaesperer esperer
kawalek-kosmosu

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Reposted frompanimruk panimruk viaesperer esperer
kawalek-kosmosu
Reposted frommayamar mayamar viaesperer esperer
kawalek-kosmosu
2797 ec73 500
Reposted fromrm rm viaesperer esperer
kawalek-kosmosu
2310 d712 500
A gdybym był ojcem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaesperer esperer
kawalek-kosmosu
Reposted fromLane Lane viaesperer esperer
kawalek-kosmosu
- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.
— Hłasko
Reposted frombesomeoneelse besomeoneelse viaesperer esperer
kawalek-kosmosu
"Będzie mi brakowało tego, że ciebie kocham. Będzie mi brakowało samotnych oczekiwań na twoje przyjście. Będzie mi brakowało radości naszych spotkać i bólu naszych rozstań. A po pewnym czasie będzie mi brakowało tego, że już nie brakuje mi ciebie."
— Peter Alexander McWilliams – Jak przeżyć utratę miłości
kawalek-kosmosu
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaesperer esperer
kawalek-kosmosu
kawalek-kosmosu

Może właśnie na tym polega odwaga - kiedy człowiek już o nic nie dba.

— Harlan Coben – Bez pożegnania
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaesperer esperer
kawalek-kosmosu
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaesperer esperer
kawalek-kosmosu
0677 e932
Reposted fromsosna sosna viaesperer esperer
kawalek-kosmosu
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaesperer esperer
kawalek-kosmosu
6117 c183
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaesperer esperer
kawalek-kosmosu
5405 49e4 500
3//
Reposted fromrawwwr rawwwr viaesperer esperer
kawalek-kosmosu
Reposted fromFlau Flau viaesperer esperer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl